GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Besöksrekord på Socialchefsdagarna

Socialchefsdagarna arrangerades i oktober för fjortonde gången i rad av GR på uppdrag av Föreningen Sveriges Socialchefer. Årets konferens, som ägde rum i Karlstad, slog besöksrekord och lockade drygt 800 deltagare och 200 personer som medverkade med föreläsningar, seminarier och utställningar. Temat för konferensen var innovationskraft i en föränderlig värld.

En av huvudföreläsarna var civilminister Ardalan Shekarabi som pratade om tillitsreformen.* Ardalan menade att det är för mycket kontroll och detaljstyrning av offentlig sektor idag, och att den administrativa bördan i välfärdsverksamheterna har ökat. Istället bör de professionella få lov att vara just professionella. Tillitsbaserad styrning handlar om att ta vara på engagemanget i professionen.

Socialchefsdagarna är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens och vänder sig till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden.

2017 års Socialchefsdagar äger rum i Östersund.


Civilminister Ardalan Shekarabi.

 

*Tillitsreformen syftar till att utveckla formerna för den statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

 

Kontaktperson på GR: Staffan Nyqvist

Senast uppdaterad: 2016-10-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund