GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Bemötande och anhörigstöd på årets demenskonferens

Temat på årets konferens var Nya målgrupper ställer nya krav på demensomsorgen. Ta del av dokumentationen från dagen här.

Drygt 400 personer hade samlats på SAS Radisson Blu Scandinavia i Göteborg den 14 november för att låta sig inspireras, dela erfarenheter och besöka utställare. Dagens föreläsningar handlade bland annat om den senaste forskningen inom demensområdet, anhörigstöd och hur man bättre kan bemöta äldre personer med utvecklingsstörning i demensvården.

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2014-11-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund