GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

BBIC och dess IT-stöd

Välkommen till en workshop den 6 februari för dig som är BBIC-ansvarig, BBIC-utbildare eller systemansvarig.

Det är viktigt att ha ett fungerande IT‐stöd för BBIC (Barns behov i centrum) och det finns ett antal utmaningar och frågor som behöver lösas. Utmaningarna är komplexa och lösningarna kan ligga på både lokal, regional och nationell nivå.

Utgångspunkten för dagen är hur vi kan få ett bättre stöd för BBIC‐processen genom våra IT‐system. Syftet är att utbyta erfarenheter och öka medvetenheten kring behov som finns samt föra fram synpunkter till det nationella projekt som pågår för krav på IT-stöd för BBIC.

Under dagen kommer Marie Nyström från SKL (Sveriges kommuner och landsting) att medverka. Marie har genomfört den nationella kartläggningen ”BBIC‐IT”. Ytterligare medverkande är Linn Wallér, IT‐samordnare på GR och Anne Forssell, utvecklingsledare Barn och unga inom ramen för satsningen på en evidensbaserad praktik inom GR.

Senast uppdaterad: 2014-01-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund