GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

BBIC - nyheter, erfarenheter och reflektioner ur ett ledarperspektiv

Den 29 april välkomnar vi chefer och ledare i Göteborgsregionen till en dag med BBIC i fokus.

BBIC (Barns Behov i Centrum) är ett system för utredning, planering och uppföljning i den sociala barnavården.

Under dagen kommer deltagarna bland annat att få ta del av nyheter om pågående utvecklingsarbete i BBIC, information om vad som händer i England för deras motsvarande system ”ICS” samt lyssna på erfarenheter från implementeringen av BBIC i Örebro regionen på temat; ”Gör BBIC skillnad? Ja, men på vilket sätt?”.

Det ges även möjlighet att tillsammans med andra chefer och ledare reflektera över och diskutera det pågående arbetet med BBIC i regionen ur ett ledarperspektiv.


Föreläsare

Katarina Munier, BBIC ansvarig, Socialstyrelsen.

Kjerstin Bergman, projektledare BoU-satsningen, SKL.

Ingman Ångman, socialchef Degerfors tillsammans med Marie Gustafsson, chef för enheten för social välfärd och skolstöd, Regionförbundet Örebro.

» Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund