GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Bättre samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen

Vilka områden behöver kommunerna och Arbetsförmedlingen samverka bättre kring? Hur kan samverkan utvecklas och förbättras? De här frågorna ska kartläggas i projektet Mellan Rum 2.0 som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Projektet är en förstudie som görs under första halvåret 2014. Resultatet av förstudien ska senare kunna ligga till grund för ett genomförandeprojekt.

Arbetsförmedlingen är projektägare och de 13 GR-kommunerna och GR är samarbetspartners.


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2013-12-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund