GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Bättre mottagande av ensamkommande barn och unga

GR har fått i uppdrag att driva ett projekt som handlar om kommunsamverkan kring ensamkommande barn i Göteborgsregionen. Syftet är att öka kvaliteten i mottagandet av ensamkommande barn och unga genom att bland annat sprida och utbilda i Hitta rätt — ett material för ensamkommande ungdomar. Projektet omfattar även annan kompetensutveckling.

Medlemskommunerna har efterlyst ökad kunskap om olika aktörers ansvar och uppdrag och ökad kompetens om psykisk ohälsa och traumasymptom för målgruppen. En första utbildningsdag äger rum den 5 februari 2014:

Konferens:
Ensamkommande barn och ungdomar – olika aktörers ansvar och uppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En dag om psykisk ohälsa/traumasymtom planeras till våren 2014.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund