GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Barns och ungas hälsa och livsvillkor

Inbjudan till workshop om mått och mätningar med utgångpunkt i Barnhälsoindex.

Den 17 september 2014 anordnar Göteborgsregionens kommunalförbund tillsammans med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län en workshop om barns och ungas livsvillkor.

Under dagen presenteras Barnhälsoindex tillsammans med andra mätmodeller. Syftet med workshopen är att få till stånd en dialog om mätningars nytta och vad som krävs för en heltäckande kartläggning.

Anmäl dig senast 22 augusti 2014.


Senast uppdaterad: 2017-01-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund