GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Nu kan du ladda ner dokumentation från Allmänna barnhusets och FoU i Väst/GR:s konferens den 20 november.

Utgångspunkten för den här dagen är ett flerårigt utvecklingsarbete som har handlat om ökad brukarmedverkan i socialt arbete för barn och ungdomar. Ett 60-tal socialarbetare har arbetat med barns och ungdomars delaktighet, medverkan och inflytande.

Konferensen ägde rum samma dag som barnkonventionen fyllde 25 år, så detta uppmärksammades också.

Här finns dokumentation från konferensenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Ann Karlsson och Lotta Wall

Senast uppdaterad: 2014-12-01 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund