GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Barn med medfödda skador av alkohol

Välkommen till en heldagskonferens den 28 april som vänder sig till socialtjänst, skola och habilitering & hälsa!

Uppskattningsvis föds varje år cirka 1 000 barn med alkoholskador i Sverige, 100–200 av dem har fetalt alkoholsyndrom, FAS, det vill säga grava skador. Ett mörkertal visar att det finns många barn med fosterskador som inte upptäcks och därmed riskerar att inte få rätt stöd och insats.

Under konferensen presenterar forskare, yrkesverksamma och intresseförening aktuell forskning och pedagogiska strategier. Programmet syftar till att ge ökad kunskap kring konsekvenser av medfödda alkoholskador, behovet av rätt stöd och pedagogiska strategier som kan underlätta för skolan och andra verksamheter att möta, se och förstå dessa barn och deras familjer.


Varför är den här konferensen så viktig?

Lennart Rådenmark, länsstyrelsen och Yvonne Witzöe, FoU i Väst/GR berättar:

Datum: 28 april 2016 kl 09.30–15.30.

Målgrupp: Målgrupp för konferensen är skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten samt personal inom habilitering & hälsa.

Arrangörer: Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet/CERA, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt FAS-föreningen.


Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund