GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Barn i samhällsvård

Välkommen till en regional konferens den 27 maj om skolgång och hälsa för barn i samhällsvård.

Barn som inte kan bo hemma ska få bästa stöd för en god utveckling. Forskning visar emellertid att det inte alltid är så. Fortfarande finns brister vad gäller stöd, uppföljning och samverkan mellan socialtjänst, skola, hälso-/sjukvård och tandvård.

Den nationella vägledningen och Västbus riktlinjer för placerade barn ger ett viktigt stöd i det fortsatta förbättringsarbetet.

För att ytterligare belysa dessa frågor bjuder de regionala utvecklingsledarna för barn- och ungafrågor i Västra Götaland tillsammans med Västbus styrgrupp in till en konferens med fokus på skolgång och hälsa som viktiga skyddsfaktorer för barn i familjehem och hem för vård och boende (HVB).

Vem vänder sig konferensen till?

Konferensen vänder sig till politiker, chefer, handläggare, elevhälsa och övrig berörd personal inom socialtjänstens barn- och ungaverksamhet, skolan, hälso-/sjuk-/tandvård, BUP och habiliteringen i Västra Götaland.

» Mer information & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2013-10-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund