GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Barnets rättigheter i vårdnadstvister - mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Sex kommuner berättar om ett utvecklingsarbete.

Föräldrar till cirka 7000 barn tvistar om vårdnaden, boendet eller umgänget varje år. Hur påverkar det barnet? Ger samhället tillräckligt eller rätt stöd till barn och föräldrar? Om inte – vad kan vi göra bättre? De här frågorna har varit vägledande i projektet Barnets rättigheter i vårdnadstvister.

Sex kommuner har deltagit i projektet och i den här rapporten kan du läsa om det utvecklingsarbete som de bedrivit. Fokus har varit att utveckla samarbetet mellan familjerättssekreterare och socialsekreterare som ansvarar för barnavårdsutredningar, att stärka barnets roll och rätt till delaktighet samt att anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar.

Arbetet i kommunerna har bedrivits med stöd av Genombrottsmetoden, en metod för systematiskt förbättringsarbete. Allmänna Barnhuset har drivit projektet i samarbete med Socialstyrelsen, FoU i Väst/GR, Regionförbundet i Örebro och sex kommuner; Ale, Degerfors, Göteborgs Stad, Lindesberg, Mölndal och Örebro. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har också bidragit till projektet.

Ta del av mer material från projektet här.


Senast uppdaterad: 2013-12-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund