GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Välkommen till ett seminarium den 20 februari 2014 om ett nyligen avslutat utvecklingsprojekt.

Ale, Göteborg och Mölndal har tillsammans med tre kommuner i Örebro län deltagit i ett utvecklingsarbete i samarbete mellan FoU i Väst/GR, FoU Välfärd Örebro, Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen.

Det övergripande målet har varit att utveckla arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan stärka barnets rättigheter i beslut och åtgärder som rör vårdnad, boende och umgänge. Förbättringsområden har prövats, dokumenterats och följts upp med genombrottsmetoden som grund. Åtgärderna har utgått från lokala behov med koppling till kunskap från forskning och praktiska erfarenheter.

Utvecklingsprojektet är avslutat och kranskommunerna inom GR bjuds nu in till ett FoU-seminarium där erfarenheter från Ale och Mölndal presenteras tillsammans med förslag på hur ett lokalt förbättringsarbete kan komma igång.

Jenny Anberg från Ale och Eva-Maria Frisack från Mölndal håller i seminariet.


Målgrupp
Medarbetare och chefer för myndighetsutövning barn och unga och familjerätt i GR-kommunernas kranskommuner.

Mer om projektet:

Barnets rättigheter i vårdnadstvister – vad är problemet och vad gör vi åt det?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur många barn berörs varje år? Vilka familjer handlar det om? Vad säger föräldrarna? Vad säger forskningen? Hur gör socialtjänsten i Ale, Göteborg och Mölndal för att förbättra stödet till barn och föräldrar? Det är några av frågorna som ställs i den här 15 minuter långa filmen.

Barnets rättigheter i vårdnadstvister – mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänstenPDF
I den här rapporten skriver de sex kommuner som deltagit i utvecklingsprojektet om det arbete de har gjort.

Senast uppdaterad: 2016-01-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund