GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Nu kan du ladda ner bildspel från seminariet den 20 februari.

Ale, Göteborg och Mölndal har tillsammans med tre kommuner i Örebro län deltagit i ett utvecklingsarbete i samarbete mellan FoU i Väst/GR, FoU Välfärd Örebro, Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen.

Det övergripande målet har varit att utveckla arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan stärka barnets rättigheter i beslut och åtgärder som rör vårdnad, boende och umgänge.

Vid det här seminariet berättade Ale och Mölndal om sina erfarenheter.

Här hittar du dokumentation från konferensen och annat material som rör projektet:

Senast uppdaterad: 2014-02-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund