GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Badrum för äldre - renovering och nytänkande

Välkommen till en kunskapsdag den 12 april kring nytänkande om funktionella badrum!
Att renovera fastighetsbeståndet från rekordåren kräver nytänkande och nya produkter och badrummen är en särskild utmaning eftersom de ofta är mindre eller rent av små. Lösningarna ska passa alla hyresgäster men måste ha ett särskilt fokus på äldre som bor, och kommer att fortsätta bo i fastigheterna, med många gånger begränsad betalningsförmåga.

I Göteborg har man utgått från dessa förhållanden när nya lösningar för renovering och utrustning av badrum har utvecklats inom projektet "Gôrbra för äldre". Utvecklingsarbetet har skett i bred samverkan mellan Göteborgs Stad, kommunala fastighetsägare och en privat samt White arkitekter AB.

Hjälpmedelsinstitutet har inom ramen för regeringsprogrammet "Teknik för äldre" stöttat Göteborgs utvecklingsarbete och FoU i Väst/GR har utvärderat det.

» Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund