GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Badrum för äldre - renovering och nytänkande

Ladda ner material från vår konferens den 12 april!

Föreläsarnas bildspel

» Omsorgen om äldre i ett fungerande boendePDF
Tore Larsson, KTH, Centrum för hälsa och byggande i Haninge

» Villkor för upprustning av rekordårens bostäderPDF
Sophia Mattsson-Linnala, SABO

» Många valde "Gôrbra-badrummet", del 1PDF
Del 2 av presentationenPDF
Per-Henrik Hartmann och Annika Berntsson, Familjebostäder i Göteborg AB

» Tryggare och tillgängligare badrumPDF
Göran Leander, Bostads AB Poseidon

» Gôrbra för äldre - värdet av samverkan, del 1PDF
Presentation 2PDF
Presentation 3PDF
Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR och Marcus Götberg samt Leif Andersson, Bostadsbolaget AB

» Badrum för personal och äldrePDF
Jenny Hjalmarson, KTH, Centrum för hälsa och byggande

» Framtidens badrum för äldrePDF
Susanne Clase, Kajsa Sperling och Ingrid Backman, White arkitekter AB

Film: Att renovera små badrum
Ett avsnitt ur en film som gjorts inom ramen för Gôrbra för äldre visades under konferensen. Se filmen här:

Om GôrbraPDF
Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende

Vad kan man lära av Gôrbra för äldre?PDF
En broschyr om ett samverkansprojekt med fokus på tillgänglighet, gemenskap och ny teknik.

Äldres boendePDF
En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov i Göteborgs Stad

Trygga badrumPDF
Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar

Bra badrum ger ökat kvarboendePDFSå gör du små badrum mer tillgängliga

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund