GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Avgångsklass från unik utbildning för anhörigstödjare

Utbildningen är den enda i sitt slag i landet.

I samarbete med Ersta Sköndal högskola arrangerade GR som enda anordnare under våren en unik utbildning för anhörigstödjare. Utbildningen, som är den enda i landet, syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper om anhörigas omsorgsfunktion i relation till samhällets stödsystem och samtidigt belysa anhörigstödet i ett politiskt och historiskt perspektiv.

Anhöriga och närstående är en viktig resurs för att vårdtagaren ska få en god livskvalitet. För personalen är den anhörige en viktig samarbetspartner.

Anhöriga får ett allt större ansvar
Framtidsstudier visar att anhöriga kommer att få ett allt större ansvar inom vård- och omsorgsarbetet. Hur kommer detta att påverka vardagen för dem som tar hand om sina anhöriga? Vilket är det aktuella kunskapsläget och hur kan samhällets stöd utifrån detta utformas för att underlätta så att den som kan och vill, ska ges möjlighet att vårda? Vilken kunskap behöver den personal som kommer i kontakt med anhöriga och närstående och vilka konkreta metoder finns för hur man på bästa sätt kan stötta den familj som drabbas av ohälsa?


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2014-06-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund