GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Att utveckla samarbetet för barn och unga i Västra Götaland med stöd av Västbus

Ett nytt studiematerial för dig som arbetar med barn och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social problematik.

Materialet utgår från Västbus, de riktlinjer som tagits fram för att kommunerna och Västra Götalandsregionen tillsammans ska kunna ge dessa barn och ungdomar ett så bra stöd som möjligt.

Syftet är att frågorna i studiematerialet ska kunnabilda underlag för dialog lokalt om hur insatser och samarbete för barn, unga och deras familjer kan utvecklasvidare.

En röst om Västbus:

Jag är helsåld på det. Västbusöverenskommelsen är faktiskt något helt nytt. Man arbetar inte var för sig utan den bärande delen är att man håller ihop ärendet och håller varandra informerade. Det innebär att man inte behöver vänta på att en utredning ska bli klar eller ett beslut fattas av någon annan innan man själv agerar, men det innebär också att ingen sitter med hela ansvaret i knät. (anställd barnpsykiatri)


Vill du beställa?

Studiematerialet är gratis. För att beställa, kontakta:
Piaa Stenbäck
E-post
Telefon: 031 335 51 84Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund