GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Att mäta barns och ungas hälsa och livsvillkor

En del av en socialt hållbar utveckling i Göteborgsregionen.

I samband med att GR antog mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster formulerades att det skulle tas fram ett kunskapsunderlag för den sociala dimensionen av hållbarhet, som grund för en analys av hur GR-kommunerna kan arbeta vidare.

Barnhälsoindex och andra mätningar

Det finns en stor mångfald av olika mätningar och statistiska underlag som kan användas som indikatorer på graden av socialt hållbar utveckling i Göteborgsregionen. Bland annat har Västra Götalandsregionen under året arbetat fram ett barnhälsoindex för länets samtliga kommuner.

Workshop

För att belysa möjligheter och utvecklingsbehov när det gäller mätningar av barns och ungas hälsa och livsvillkor anordnades den 17 september en workshop gemensamt av GR, Göteborgs Stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. Under dagen presenterades flera olika undersökningar och statistikunderlag. GR och FoU i Väst medverkade med två presentationer: dels av LUPP-undersökningenPDF (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) utifrån samarbetet med sex GR-kommuner kring Lupp 2013, dels av den regiongemensamma elevenkäten om skolan som genomförs årligen och når ut till 31 000 barn och unga i Göteborgsregionen. Sammantaget pekade dagen på ett behov av stärkt samordning av olika mätningar – samtidigt som det saknas vissa viktiga data. En dokumentation av dagen kommer inom kort att finnas tillgänglig här tillsammans med föreläsarnas bildspel.


Kontaktpersoner på GR: Elisabeth Beijer och Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2016-11-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund