GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Att bemöta kärlek och sexualitet hos vårdtagare inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet

Som personal inom verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder hamnar man ibland i situationer som är av en sexuell karaktär och av tradition är detta svårt att prata om. Ofta bemöter personalen det utifrån sin egen etik och kan känna sig osäkra på vad som är ”rätt”. Välkommen till en heldag om att bemöta kärlek och sexualitet hos vårdtagare inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet, den 12 maj.

Exempelvis kan det vara personer som vill ha stöd och hjälp med att utöva sin sexualitet eller som gör sexuella närmanden mot personal. Det kan vara djupa relationer som uppstår mellan två äldre på ett äldreboende som båda har partners, eller på ett boende för funktionshindrade där personalen misstänker att en av parterna blir utnyttjad. Detta är svåra och känsliga saker att ta upp både inom personalgruppen och med anhöriga.

Alla människor har rätt till sin sexualitet och det är ett grundläggande behov hos människan oavsett ålder eller funktionshinder, men hur man som personal ska förhålla sig är inte lika enkelt.

Datum: 12 maj 2016 kl 09–16

Målgrupp: Personal inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamhet som i sitt dagliga arbete möter äldre eller funktionshindrade.


Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund