GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Att arbeta med ensamkommande barn som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd

Välkommen till ett halvdagsseminarium den 13 april!

Medarbetare från Strömsunds kommun som driver projekt Återvändande ensamkommande kommer att berätta om hur de jobbar för att förbättra det kommunala arbetet med ensamkommande barn som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Barn som får avslag mår dåligt och vi behöver samverka för att hjälpa dem på bästa sätt. Projektet ska utveckla en modell för att stödja barnen i återvändandeprocessen. Modellen ska fungera som en gemensam grund för de aktörer som arbetar runt barnen och den ska omfatta tre verktyg:

  • Information till barnen kring asyl– och återvändandeprocessen
  • Samtal och dialog med barnen efter avslag
  • Struktur för samverkan mellan de kommunala aktörerna

Projektets modell och verktygen ska kunna användas i andra kommuner.

Dessutom deltar representanter från GR och Länsstyrelsen för att berätta om det pågående arbetet i vår del av landet.


Målgrupp för seminariet

Personer på lednings- och medarbetarnivå inom socialtjänst, HVB, skola och överförmyndare.


Mer information och anmälan

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-05-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund