GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Åter i lager:


Kampen för att bli Någon

På grund av stor efterfrågan har vi tryckt upp nya exemplar av rapporten Kampen för att bli Någon - Bilder av förorten och riskfyllda utvecklingsvägar i Göteborg.

Rapporten används idag bland annat inom polis- och socionomutbildningarna.

Frågan om vad som händer i Sveriges förorter är närmast ständigt aktuell. Under senare år har intresset riktats mot oroligheter bland ungdomar där stenkastning och konfrontationer med polis och andra offentliga funktioner förekommit. Parallellt med detta har frågan om vad olika gängbildningar innebär och hur unga personer lockas in i kriminella nätverk lyfts upp.

Den här rapporten är ett bidrag till att nyansera bilden av förorten som uppväxtmiljö för unga. här framkommer dels uppfattningar om förorten som ett litet och trygt sammanhang och dels som ett område som präglas av anonymitet och utanförskap.

I rapporten visas också hur vägen in på riskabla utvecklingsvägar kan se ut. En väg där säkande efter respekt och status inneburit att brottslighet blvit en del av vardagen. Rapporten innehåller också berättelser om hur unga brutit med denna livsföring och vad som varit viktigt för deras förändringsprocess.

Rapporten vänder sig till de som under utbildning, yrkesmässigt eller på annat sätt, vill få ökad kunskap om unga i förort och brottsaktiva ungdomar.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund