GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Återgång i arbete – Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och förutsättningar för att implementera kunskapsbaserade utredningar och åtgärder i det svenska samhället

Välkommen till ett seminarium den 3 september som arrangeras av Centrum för forskning om arbete och sysselsättning – Work and Employment Research Centre (WE).

Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete.

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationen i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara. Kunskapsbaserade åtgärder för att främja återgång i arbete rekommenderar i allmänhet arbetsplatsen som central arena för åtgärder, men i praktiken är arbetsplatsen inte involverad.

Seminariet presenterar och diskuterar vilka förutsättningar det finns för att implementera kunskapsbaserade utredningar och åtgärder i det svenska samhället, liksom komplexiteten i dessa processer.

Tid: Torsdagen den 3 september kl 13.15 – 16:15.

Plats: Göteborgs universitet, återkommer med lokal.


Preliminärt program

13.15 Välkomna

13.20 Perspektiv på arbetsförmåga
Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet

13:50 Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i ett välfärdsperspektiv
Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid enheten för socialmedicin och epidemiologi, Göteborgs universitet

14:20 Arbetets betydelse för hållbar arbetsförmåga
Gun Johansson, epidemiolog vid Centrum för Arbets- och miljömedicin Stockholms läns landsting och forskare vid Karolinska Institutet

14:50 Kaffe

15:10 Metoder för att bedöma arbetsplats och arbetsuppgifter i relation till personens förmåga
Kristina Holmgren, docent i folkhälsovetenskap vid enheten för hälsa och rehabilitering/Arbetsterapi, Göteborgs universitet.

15:40 Kunskapsbaserade åtgärder för att främja arbetsförmåga och återgång i arbete
Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet

Målgrupp: Seminariet riktar sig till alla intresserade.

Anmälan: Vänligen anmäl dig senast den 31 augusti härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor: Har du några frågor om seminariet, vänligen kontakta Kristina Holmgren, tel: 031 786 68 63.


Varmt välkommen!


Centrum för forskning om arbete och sysselsättning – Work and Employment Research Centre (WE) – startades 2012. Centrumbildningen skall vara en plattform för nationellt och internationellt forskningssamarbete och skapa kontaktytor i frågor som rör hållbart arbete och hållbar sysselsättning. Läs mer om centret på www.we.gu.selänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2015-06-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund