GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre?

En artikel i senaste numret av Socialmedicinsk tidskrift som bland annat handlar om segregerat boende, där äldre, utlandsfödda eller HBT-personer bor för sig.

Artikeln är skriven av Jan A. E. Paulsson, arkitekt MSA, teknisk doktor, professor emeritus, Chalmers, verksam som senior konsult och Lisbeth Lindahl, filosofie doktor i psykologi och forskningsledare vid FoU i Väst/GR.


Sammanfattning av artikeln

Äldre människor med behov av omvårdnad har sedan lång tid erbjudits särskilt boende. Äldreboendedelegationen (SOU 2008:113) föreslog satsning på ”mellanboenden”, dvs. senior- och trygghetsboende för att komplettera det ordinära och det särskilda boendet.

Vad betyder inte­gration och segregation i dessa sammanhang? I programmet ”Bo bra på äldre dar” har kommuner, företag och forskare undersökt frågor av detta slag.

De allra flesta äldre bor i det ordinära bostadsbeståndet. Ett segregerat boende, där äldre, utlandsfödda eller HBT-personer bor för sig, kan tillgodose specifika behov och önskemål. Boendets rumsliga avgränsning kan vägas upp av en öppenhet gentemot närsamhället. Trygghet i boendet kan bidra till att stärka äldres delaktighet i samhället.


Vill du läsa artikeln i sin helhet?


Kontaktperson på GR:Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2014-11-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund