GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Årets sista nyhetsbrev från FoU i Väst

Innehåll: En julklapp, nyheter och några lästips.

Rubrikerna i nyhetsbrevet:

 • Vår julklapp till dig: handbok om förbättringsarbete
 • Att utveckla och behålla kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården
 • Många vill utbilda sig i föräldrastödsprogrammet PYC
 • Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre?
 • Bättre stöd till unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa
 • Ung i vår tid
 • Barnkonventionens födelsedag uppmärksammad på konferens
 • Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis
 • DISA stöttar unga vuxna med psykisk ohälsa till arbete eller studier
 • Stöd till brottsoffer
 • Det handlar om jobb
 • Vill ni ha stöd i ert utvecklingsarbete
 • Kalendarium

God Jul & Gott Nytt År!

 • Läs nyhetsbrevet

Senast uppdaterad: 2017-06-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund