GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Är du undersköterska eller sjuksköterska?

Vill du leda en studiecirkel kring palliativ vård och omsorg om äldre? Vi hjälper dig!

FoU i Väst/GR har i samarbete med Palliativt Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit fram ett studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre:
Att få leva tills man döröppnas i nytt fönster.

Boken är främst tänkt att användas som underlag för studiecirklar med undersköterskor i äldreomsorgen och som stöd för verksamhetsutveckling.

I materialet behandlas centrala teman i den palliativa vårdfilosofin, så som symtomlindring, stöd till närstående, teamarbete och kommunikation.

FoU i Väst/GR och Palliativt Centrum erbjuder nu stöd till studiecirkelledare i GR-kommunerna som vill starta cirklar utifrån materialet.

För vem?

  • Du som är undersköterska eller sjuksköterska och som är intresserad av att leda en cirkel kring palliativ vård och omsorg om äldre. Det kan finnas fördelar med att vara två ledare som gemensamt ansvarar för en cirkel, anmäl er därför gärna två och två.
  • Du/ni ska ha ett uppdrag att leda cirklar utifrån materialet i den egna verksamheten.

Läs merPDF


Kontaktperson på GR: Sara Nordenhielm

Senast uppdaterad: 2014-02-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund