GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Är det tryggt i trygghetsbostäder?

Välkommen till ett kostnadsfritt dialogmöte den 5 juni!

Formen trygghetsbostäder är relativt ny och kunskapen om de äldres uppfattning om den är begränsad. FoU i Väst/GR planerar därför en studie om hyresgästernas upplevelser av trygghetsbostäder.

Studien innefattar bland annat att följa upp de integrerade lösningar på trygghetsbostäder som Göteborg skapar i den befintliga byggnationen och eventuellt även de nybyggda trygghetsbostäder som just nu byggs i Trollhättan.

  • Vilka väljer att flytta till trygghetsbostäder?
  • Erbjuds den trygghet som de äldre förväntar sig?
  • Bor de äldre kvar hela livet eller flyttar de till särskilt boende?

Dessa och fler frågor kommer att diskuteras på seminariet – vi behöver hjälp att formulera vilka frågor som är viktiga för din verksamhet!

Som inspiration har vi bjudit in Barbro Nilsson, flödesägare Trygghetsboende- och plusboende vid Karlstads Bostads AB, som berättar om ”Tio års erfarenheter från trygghetsboende i Karlstad”.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund