GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Arbetslöshetsstatistik i GR-området

Arbetslösheten minskar i ungdomsgruppen. I september förra året var 4 951 personer arbetslösa i gruppen 18–24 år i GR-kommunerna. Nu i september var det 4 068 personer.

En gång i månaden presenterar Arbetsförmedlingen ny statistik om hur arbetslösheten ser ut i landet i grupperna 16–64 år och 18–24 år. Här hittar du den aktuella statistiken för GR-kommunerna.

Ladda ner

  1. Statistik i GR-kommunerna september 2016PDF

 

Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2016-10-19 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund