GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Anmäl dig till årets demenskonferens

Den 14 november arrangerar GR en konferens med fokus på demenssjukdomar. Medverkar gör bland annat Tomas von Brömssen i egenskap av "minnesvärd" för stiftelsen Alois Alzheimer.

För sjunde gången arrangerar GR en konferens med fokus på demenssjukdomar och den vård och omsorg som behövs. Dagen syftar till att inspirera och ge ökade kunskaper för de som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med demenssjukdomar och deras anhöriga.

Under dagen kan du bland annat ta del av den senaste forskningen kring beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD), lyssna till musik och höra en personlig berättelse om demens och ärftlighet.

  • Läs mer och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2014-08-19 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund