GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Analysmodell för prioritering av målgrupper och insatser

FoU i Väst/GR har i dialog med Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn arbetat fram en analysmodell som gör det möjligt att bättre ta tillvara på tillgänglig statistik. Mer specifikt har det handlat om att sålla fram den statistik som är mest relevant och sammanställa den på ett överskådligt och begripligt sätt, för att tydligare kunna rikta samordningsförbundets insatser.

- Samordningsförbundet har tillgång till en stor mängd data, men tidigare så gjordes inga systematiska sammanställningar eller analyser. Tack vare FoU i Väst/GR har vi nu fått fram samlad relevant och aktuell statistik och stöd i att utforma en analysmodell som kan omsättas i ett beslutsunderlag som årligen är användbart i Samordningsförbundets prioriteringar av målgrupper och insatser. Även Försäkringskassan medverkar aktivt i detta arbete, säger Per Liljebäck, förbundschef, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Målgruppen är människor som är arbetslösa eller sjukskrivna och har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem – problem som ofta innebär att de har behov av stöd från flera myndigheter.

I Samordningsförbundet samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och primärvården. Representanter från samtliga myndigheter har varit delaktiga i dialogen kring analysmodellen. Myndigheterna har även bistått med att tillgängliggöra statistiskt underlag.

Förhoppningen är att kunna göra detta årligen för att inte bara få en ögonblicksbild utan kunna följa utvecklingen över tid och se tendenser/förändringar.


Ladda ner

 

Kontaktpersoner på GR: Gunilla Bergström Casinowsky och Åsa NilssonSenast uppdaterad: 2017-06-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund