GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Alternativ till läkemedelsbehandling av äldre

GR söker sjuksköterskor och undersköterskor som vill delta i en fokusgrupp.

GR ska ta fram en webbaserad utbildning och studiehandledning kring omvårdnadsåtgärder som alternativ och komplement till farmakologisk behandling hos äldre. Utbildningsmaterialet ska i första hand vända sig till sjuksköterskor och omvårdnadspersonal inom den kommunala vården och omsorgen.

Vill du vara med och påverka utbildningens innehåll och utformning? Vi söker undersköterskor och sjuksköterskor som kan tänka sig att delta i en fokusgrupp för att diskutera detta!

Vi bjuder på fika och alla deltagare får ett exemplar av boken Livslust, linfrön och Lasix – studiematerial om äldres läkemedelsbehandling som utkommer i en fjärde, reviderad upplaga i januari.

Tid: Onsdagen den 29 januari kl 13.30–16.00.

Plats: GR-huset, Gårdavägen 2 i Göteborg.

Anmälan: Välkommen med din anmälan senast fredagen den 17 januari till projektledare Theresa Larsen:
E-post: Theresa Larsen
Telefon: 0708-688519

Senast uppdaterad: 2013-12-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund