GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Alltfler kommuner i Göteborgsregionen bygger trygghetsboenden

I dagens Göteborgs-Posten uppmärksammas bygget av nya trygghetsboenden. En av de som intervjuas i artikeln är FoU i Väst/GR:s Lisbeth Lindahl, som bland annat forskar om hyresgästers upplevelser av trygghetsboenden.

Faksimil ur Göteborgs-Posten den 30 maj 2016.

Trygghetsboenden eller trygghetsbostäder är en relativt ny form av bostäder som lanserades år 2008 av den statliga Äldreboendedelegationen.

Det som kännetecknar de flesta trygghetsboenden är att det är tillgängliga bostäder med möjlighet till en gemenskap och personal under vissa av veckans dagar.

Artikeln i Göteborgs-Posten handlar om byggstart för nya trygghetsboenden i Mölndal och Kungsbacka, att byggen pågår i andra kommuner i regionen samt att boendeformen också redan finns i flera andra kommuner.


Tryggt i trygghetsboenden?

Lisbeth Lindahl, forskare vid FoU i Väst/GR, intervjuas i artikeln. I fjol genomförde hon en studie på tre olika trygghetsboenden i Göteborgsregionen. Syftet var främst att fånga hyresgästernas upplevelser av sitt boende och beskriva vad de uppfattade som attraktivt och tryggt samt hur tillgängligheten i boendet bidrog till detta.

Resultatet visar att hyresgästerna generellt sett kände sig trygga i sin boendemiljö. Den känsla av trygghet som de gav uttryck för beskrivs i rapporten under fyra olika rubriker:

  • Möjlighet att klara sig själv (där tillgänglighet i boendet lyfts fram som en viktig förutsättning)
  • Ett tryggt socialt sammanhang
  • Att kunna bo kvar (även om hälsan och/eller den ekonomiska situationen förändras)
  • Skydd och säkerhet

Det som hyresgästerna upplevde som attraktivt med trygghetsbostäderna var tillgängligheten, att det finns möjlighet att lära känna andra äldre och att det är bekvämt att bo i hyresrätt. Det centrala läget upplevdes också som värdefullt. De som hade flyttat till en trygghetsbostad gjorde framför allt det på grund av försämrad hälsa i kombination med funktionsnedsättning. Några flyttade på grund av ensamhet eller för att slippa renovera och sköta sitt hus.


Ladda ner rapporten

  1. Tryggt i trygghetsboenden? Exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund