GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"Alla röker cannabis". Så säger många ungdomar som Pia Färdig möter i sitt arbete på Mini Maria.

Om detta och mycket annat handlade vårt seminarium om cannabis den 27 februari. Ladda ner en sammafattning av dagen i ord & bild.

Regionalt seminarium om cannabis

Drygt 130 politiker, chefer, behandlare och andra nyckelpersoner fick plats på det fulltecknade seminariet som arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Seminariet är en del av länsstyrelsens regionala satsning mot cannabis.


Ny situation

Ann Karlsson, GR, inledde med att be länsstyrelsens Lennart Rådenmark ge en översiktlig bild av hur man ser på situationen när det gäller cannabis idag:

– Det är en ny situation med THC-halter i cannabissubstanser som är så mycket högre jämfört med t.ex. 70-talet. Drogvaneundersökningar i Sverige och många andra europeiska länder visar att ungdomar dricker mindre alkohol men användningen av narkotika minskar inte på samma sätt. Vi har också en diskussion om legalisering som vi inte har varit vana vid tidigare i den svenska debatten. Se på nätet där mycket av den här diskussionen förs! Nätet är en väldigt underskattad väg för kommunikation med ungdomar. Sist men inte minst, i den här situationen är det viktigt med bra kunskaper.

Mer om seminariet:

Ulla Kungur, Kunskapskällar´n i Göteborgs Stad, berättade om den drogvaneundersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikupplysning (CAN) utfört. Den visar bl.a. på en kraftig nedgång när det gäller alkoholkonsumtion bland ungdomar. Däremot finns det ingen sådan trend i fråga om narkotika.

"... men ingen berättar om de fula sidorna..." Det är titeln på en rapport från en FoU-cirkel för lokal mobilisering mot cannabis. Björn Andersson, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och Gunilla Henningsson, utvecklingsledare för brotts- och drogförebyggande arbete i Lerums kommun redovisade resultat från cirkeln.

Pia Färdig, Mini Maria Centrum i Göteborgs Stad delade med sig av sina erfarenheter från möten med ungdomar på den mottagning där hon jobbar.

Tidiga insatser vid cannabisanvändning. Vad vet vi? Vad fungerar? Det har Russell Turner vid FoU i Väst/GR tagit reda på genom att gå igenom svensk och internationell forskning.


Några publikröster:

– Vi har bekymmer i vår stadsdel, som toppar listorna när det gäller cannabis. Nu jobbar vi därför systematiskt med en tioårsplan där vi samlar de aktiviteter vi har på gång och ser vad mer som behöver göras. Vi är ute i hela stadsdelen och informerar personal inom skola, fritid, äldreomsorg m.m. Det är information om legaliseringsdiskussionen, varför cannabis inte är bra o.s.v. Det är grundläggande kunskap som är viktig för personal som möter föräldrar och barn, sa Martina Löfås, enhetschef öppenvården, Majorna-Linné i Göteborg.

– Vi behöver såna här tillfällen där vi på ett sätt pratar om sånt som alla i rummet vet. Men vad gör vi med kunskapen? Det är bra att diskutera och höra hur andra gör. Jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att bara för att en metod är evidensbaserad betyder inte det att den fungerar överallt. Så enkelt är det inte. Vi behöver ännu mer redskap som vi kan sätta in i tid. Föräldrar kan bli frustrerade över att samhällets reaktion inte är hårdare och snabbare och att det som erbjuds bygger på frivillighet. Man vill ha mer av en fast hand som säger att såhär och såhär ska det vara: du ska lämna drogprover två gånger i veckan, det är haschprogrammet som gäller och så vidare, sa Thomas Berggren, drogförebyggare i Ale kommun.

Senast uppdaterad: 2018-06-04 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund