GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

AllAgeHub håller öppet hus den 11 maj samt 15 juni

Besök AllAgeHubs interaktiva miljö på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Under 2017 hålls ett antal öppet hus för den som vill veta mer om AllAgeHub som helhet samt ta del av välfärdsteknik och tillgängliga boende miljöer i visningsmiljö.

Två datum är spikade, redan den 11 maj samt den 15 juni öppnas dörrarna upp hos AllAgeHub. Besöket tar två timmar inklusive fikapaus och antal platser är begränsat till 40 stycken. (Anmälan krävs)

Besöket arrangeras i två grupper om 20 personer där den ena gruppen startar i den interaktiva miljön medan den andra får en presentation av AllAgeHub, för att sedan bytas av. Viktigt därför att delta under hela besökets två timmar.

Varmt välkomna!

Var: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 412 88 Göteborg

Anmälan: Via allagehub.se

 

Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2017-10-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund