GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

AllAgeHub arrangerar mässa på GR den 5 december
Expo Välfärdsteknik 2017

AllAgeHubs interaktiva miljö flyttar in på Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, för en utställningsdag med fokus på digital rehabilitering och tillsyn. Tjugo företag deltar och visar upp sina produkter och tjänster inom välfärdsteknik.


Save the date! Den 5 december 2017.
Mer information och anmälan kommer
i höst på www.allagehub.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

I januari 2017 startade uppbyggnaden av AllAgeHub, ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Verksamheten finansieras till största delen av Vinnova, Västra Götalandsregionen och tolv GR-kommuner. Hittills har 24 västsvenska aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle gått samman för att gemensamt etablera AllAgeHub, men fler knackar på dörren och målsättningen är att växa.

AllAgeHubs kontor och interaktiva miljö är lokaliserade på Chalmers Teknikpark i anslutning till Johanneberg Science Park. Inspirationsmiljön drevs tidigare i Göteborgs Stads regi och hette då Vision Bo Äldre.


 

Kontaktpersoner på GR:
Theresa Larsen

Ulrica Björner

Senast uppdaterad: 2017-06-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund