GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Alingsås kommun utbildar chefer i hälsosam schemaläggning

ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projekt i Alingsås kommun satsar på utbildning i hälsosam schemaläggning. Följ med oss på ett besök och hör mer om deras arbete mot en mer hälsosam arbetsmiljö i kommunen.

Utbildningarna i hälsosam schemaläggning i Alingsås är en satsning inom ESF- och GR-projektet HälsoGReppet och riktar sig till samtliga chefer inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen.

– Det handlar om att höja kunskapsnivån hos cheferna. Medvetenheten om vad som är hälsosamt, och då är hälsosam schemaläggning en del i detta. Och i denna förändringsresan som vi gör nu krävs det ett klokt ledarskap, säger Maria Wallmyr, HR-strateg och lokal projektledare för HälsoGReppet i Alingsås kommun.

Hör Maria och hennes kollegor i Alingsås berätta mer om hur de jobbar mot en mer hälsosam arbetsmiljö i filmen nedan.

Häng med till HälsoGReppet i Alingsås kommun

HälsoGReppets samtliga lokala projekt kommer besökas under projekttiden,
håll därför utkik för fler filmer inom kort.

HälsoGReppet
Ett GR- och ESF-projekt för att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunerna.

Kontaktperson på GR:

Christina Bouweng Andersson
031-335 53 23, 0707-69 03 43 

Senast uppdaterad: 2018-05-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund