GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Äldre och suicidprevention

Västra Götalandsregionen bjuder in till en kunskaps- och inspirationsdag den 26 mars.

Under dagen föreläser Susanne Rolfner Suvanto, Sveriges Kommuner och Landsting, och Stefan Wiktorsson, Göteborgs universitet.

Det blir även exempel på hur man kan arbeta lokalt och inom ideella sektorn.

Dagen är till för dig som har ett uppdrag att leda, driva, samordna eller på annat sätt representera ett befolkningsinriktat suicidpreventivt arbete.

Fullständigt program med möjlighet att anmäla sig kommer i början av februari.

Senast uppdaterad: 2014-01-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund