GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Äldre och läkemedel – uppskattat studiematerial

Nu ute i en totalreviderad fjärde upplaga!

Utbildning lakemedel och aldre

Tillsammans med experter i Terapigruppen Äldre och läkemedel i Västra Götalandsregionen har boken bland annat uppdaterats med nya forskningsrön, färsk statistik och de senaste evidensbaserade behandlingsrekommendationerna, både vad gäller farmakologisk behandling och omvårdnadsåtgärder.

Äldre använder idag många läkemedel och nya läkemedel tillkommer hela tiden på marknaden. Kunskap på området blir snabbt inaktuell. Det finns därför ett stort behov av vidareutbildning.

Livslust, linfrön och Lasix publicerades första gången 2008. Den är tänkt att användas som underlag för studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling och som stöd för verksamhetsutveckling inom området i kommuner och landsting. Boken lämpar sig även för självstudier, som kurslitteratur eller som referens- och uppslagsbok.

För dig som skriver ut läkemedel
Boken riktar sig primärt till sjuksköterskor, men kan också användas av annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

”I Terapigruppen Äldre och läkemedel gillar vi verkligen Livslust, linfrön och Lasix. Vi önskar att den sprids över hela Sverige. Det finns ett stort behov av utbildning och kunskap och den förmedlas ypperligt i denna bok.”

Christina Sjöberg, ordförande Terapigruppen Äldre och Läkemedel, Västra Götalandsregionen

”Det här studiematerialet ger en bred och kompetent inblick i behandlingen av de äldre. Studiecirkeln som utbildningsform skapar också goda förutsättningar för att vi ska få en god spridning av kunskapen och på så sätt öka kvalitén i vården av våra äldre patienter.”

Sten Landahl, professor emeritus i geriatrik, konsult i läkemedel och äldrevård

Ladda ner:


Äldre och läkemedel – för dig som vill veta mer

FoU i Väst/GR har under flera år genomfört olika aktiviteter för att bidra med kunskaper kring äldres läkemedelsanvändning. Vi har samlat skrifter, dokumentation och information om aktiviteterna här:


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2016-05-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund