GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2018-08-21

  Stort intresse för Yrkesresan regionalt och nationellt


  Arbetet med Yrkesresan har väckt stort intresse både regionalt och nationellt. Intresset har framför allt rört Yrkesresans digitala plattform men även den grafiska formen, strukturen och kursinnehållet har lyfts fram. Intresset för Yrkesresan har inte stannat vid socialtjänsten utan även andra verksamhetsområden har sett nyttan med att ta ett större grepp om kompetensutveckling.
  Läs mer
 • 2018-08-17

  Fokus på psykisk hälsa i kartläggning av ungdomsmottagningar


  Göteborgsregionen FoU i Väst har studerat ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län, och nu finns en rapport som presenterar resultatet. Rapporten har ett regionalt fokus och beskriver hur ungdomsmottagningarna i länet ser på sitt uppdrag och hur de har tagit sig an den nationella satsningen på psykisk (o)hälsa.
  Läs mer
 • 2018-08-15

  Utbildning av chefer ett av stegen i HälsoGReppet i Lilla Edet


  Lilla Edets kommun arbetar med projektet HälsoGReppet i två steg. Hör personalchef, personalstrateg och en av enhetscheferna inom hemtjänsten berätta om hur de lägger upp sitt arbete.
  Läs mer
 • 2018-08-09

  Aktualiseringar till socialtjänsten
  – en kartläggning i åtta kommuner


  Studien visar att det har skett en kraftig ökning av antalet aktualiseringar och antal barn som blir aktualiserade till socialtjänsten från 2014 till 2017 (73 %). Det innebär bland annat en ökad arbetsbelastning för socialtjänsten.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund