GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2018-05-23

  Alingsås kommun utbildar chefer i hälsosam schemaläggning


  ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projekt i Alingsås kommun satsar på utbildning i hälsosam schemaläggning. Följ med oss på ett besök och hör mer om deras arbete mot en mer hälsosam arbetsmiljö i kommunen.
  Läs mer
 • 2018-05-23

  Fokus på spelproblem


  – Det är ett missbruk där problemet är en del av lösningen – man vill vinna tillbaka, säger Tommy Augustsson, utvecklingsledare, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.

  Läs mer
 • 2018-05-23

  FoU i Väst/GR:s Lisbeth Lindahl blir vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen


  – Jag känner mig hedrad att få representera FoU-miljöerna i Sverige och är glad över att kunna dela med mig av kunskaper som ligger nära äldre människors vardag, säger Lisbeth.
  Läs mer
 • 2018-05-22

  Verksamheten Solrosen har utvärderats: ”Ger viktigt stöd”


  Solrosen är en verksamhet som ger stöd till barn, unga och föräldrar i en familj med en frihetsberövad familjemedlem. FoU i Väst/Göteborgsregionen (GR) har gjort en utvärdering av verksamheten och sammanställt resultatet i en rapport.
  Läs mer
 • 2018-05-22

  Vad händer med startade dialogprocesser när ett projekt gör halt?


  Och vilket värde har det att forskare följer processer i samhällsbyggandet? Se film och presentationer från ett seminarium vid CMB, Centrum för Management i Byggsektorn på Chalmers.
  Läs mer
 • 2018-05-16

  Rapport från konferensen Hur vill morgondagens seniorer bo?


  Nyligen höll FoU i Väst vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tillsammans med Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik en konferens med framtidsspaning på temat Hur vill morgondagens seniorer bo? Nu finns en sammanfattning av innehållet i konferensen.
  Läs mer
 • 2018-05-07

  Sjukfrånvaron planar ut i GR-kommunerna


  Men personalomsättningen fortsätter att öka i de flesta kommuner. Detta visar en ny rapport med nyckeltal inom personalområdet.
  Läs mer
 • 2018-05-03

  Handledning för jämställdhet och jämlikhet i projekt


  Hur kan ett utvecklingsprojekt leda till mer jämställda och jämlika villkor för dess målgrupp? Och vad innebär egentligen jämställdhet och jämlikhet? Nu finns en helt ny handledning.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund