Nätverket för arbetsmarknadschefer

Arbetsmarknadscheferna i Göteborgsregionens kommuner möts regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av gemensamt regionalt intresse. Nätverket är i flera frågor också beredande till den politiska styrgruppen. Till nätverket är också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsförmedlingen knutet.

 1. AME-chefernas verksamhetsinriktning 2018PDF

Mötestider 2018
Samtliga träffar är kl 9–12 på GR om inget annat uppges, Anders Personsgatan 8, Göteborg.

 • 19 januari
 • 23 mars
 • 25 maj
 • 14 september
 • 9 november
 • 7 december

Medlemmar i nätverket

 • Jörgen Östman, Ale
 • Lady France Mulumba, Alingsås
 • Andreas Lökholm, Göteborg
 • Linda Högbacka, Göteborg
 • Elsie Johansson, Härryda
 • Karin Zetterman, Kungsbacka
 • Ulf Hesslind, Kungälv
 • Marie-Louice Hellström, Lerum
 • Peter Bäcklund, Lilla Edet
 • Jan Hurtig, Mölndal
 • Eva Ahlstedt, Partille
 • Annica Johansson, Stenungsund
 • Taija Tuomilehto Holmberg, Tjörn
 • Veronica Tindvall, Öckerö

Logga in AME nätverket

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Ulrica Furby

031-335 5025
0766-45 33 13


Anita Toth

031-335 50 83

 

Denna sida nås direkt på adressen www.goteborgsregionen.se/amecheferna

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund