GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverket för arbetsmarknadschefer

GR-kommunernas arbetsmarknadschefer möts regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av gemensamt regionalt intresse. Nätverket är i flera frågor också beredande till den politiska styrgruppen. Till nätverket är också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsförmedlingen knutet.

 1. AME-chefernas verksamhetsinriktning 2018PDF

Mötestider 2018
Samtliga träffar är kl 9–12 på GR om inget annat uppges, Anders Personsgatan 8, Göteborg.

 • 19 januari
 • 23 mars
 • 25 maj
 • 14 september
 • 9 november
 • 7 december

Medlemmar i nätverket

 • Jörgen Östman, Ale
 • Vakant, Alingsås
 • Andreas Lökholm, Göteborg
 • Linda Högbacka, Göteborg
 • Johan Staaf, Härryda
 • Karin Zetterman, Kungsbacka
 • Ulf Hesslind, Kungälv
 • Marie-Louice Hellström, Lerum
 • Peter Bäcklund, Lilla Edet
 • Jan Hurtig, Mölndal
 • Eva Ahlstedt, Partille
 • Annica Johansson, Stenungsund
 • Taija Tuomilehto Holmberg, Tjörn
 • Veronica Tindvall, Öckerö

Logga in AME nätverket

Kontaktpersoner på GR

Ulrica Furby

031-335 5025
0766-45 33 13


Anita Toth

031-335 50 83

 

Denna sida nås direkt på adressen www.grkom.se/amecheferna

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund