GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

FoU-plattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet

FoU i Väst har med stöd av de kommunala arbetsmarknadsenheterna i uppdrag att bygga upp en kunskapsplattform kring det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Syftet är dels att göra gemensamma kartläggningar och analyser men även bygga upp en närmare kontakt med universitet och högskolor för att uppmuntra till mer forskning inom området. Syftet är också att utföra externa uppdrag som kan gagna den regionala kunskapsuppbyggnaden.

Genom plattformen för kommunala arbetsmarknadsverksamhet vid FoU i Väst kan ni få hjälp med exempelvis:

 • Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt eller arbetsmarknadsverksamhet
 • Utforma utvecklingsprojekt
 • Handledning i egenutvärdering
 • Föreläsningar inom arbetsmarknadsområdet
 • Kontakt med forskare och/eller professionella inom ett arbetsmarknadsområde
 • Kontakt med studenter som söker praktik eller vill skriva examensarbete inom kommunala arbetsmarknadsområdet

Nedan följer exempel på aktuella uppdrag inom FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet:

Kartläggning av assisterande tjänster

Våren 2016 genomförde Arbetsförmedlingen i Göteborg Halland och GR en gemensam konferens på temat framtidens kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden. Den idé som fick mest uppmärksamhet och som flest konferensdeltagare uppfattade som angelägen att arbeta vidare med var det som här kallas för assisterande tjänster. För att tydliggöra fenomenet genomför FoU i Väst en kartläggning av assisterande tjänster under våren 2017.

Läs mer om kartläggningen här.

 

Utvärdering av projektet På rätt plats

På rätt plats är GR:s praktikprogram för nyanlända samhällsbyggare. Målet är att arbetsgivare ska få eftertraktad kompetens och att korta vägen till jobb på den svenska arbetsmarknaden. FoU i Väst utvärderar projektet, utvärderingen ska vara klar i november 2017.

Läs mer om projektet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

DUA - delegationen för unga till arbete

Inom ramen för FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet följer FoU i Väst kommunernas arbete med DUA. DUA är delegationen för unga till arbete och har regeringens uppdrag att förbättra statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer, bland annat genom att stödja parterna i att skriva lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten. Målgruppen är alla unga i åldern 16-24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.


Projekt riktat till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd

Göteborgs Stad har anlitat FoU i Väst för utvärdering av ett arbetsmarknadsprojekt riktat till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Projektet är en del i uppbyggnaden av de fyra Kompetenscentra som är under utveckling inom ramen för den nya förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

 1. "Dom fixade ju detta jobb till mig!"PDF
  Utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt
  för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg

Kontaktpersoner på GR


Ulrica Furby

031-335 5025
0766-45 33 13

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund