GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Yrkesambassadörer i GR

Projektets syfte är att etablera arenor och ge kommunerna möjlighet att föra dialog med studenter på högskolor och universitet. Målet är att långsiktigt öka kunskapen och intresset för jobben i välfärdssektorn, informera om olika yrkes- och karriärmöjligheter som erbjuds inom kommunal verksamhet samt marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Kontaktperson på GR

Björn Wallermark
031-335 53 64

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund