GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Yggdrasil – en gränsöverskridande arbetsmarknad

Det finns stora grupper som idag saknar möjlighet att få sin kompetens erkänd i förhållande till formell utbildning. Det innebär att individen har svårare att komma in på arbetsmarknaden eller att byta arbete. Validering Väst är koordinerande part för Västra Götaland i det EU-finansierade projektet Yggdrasil. Projektets huvudsakliga mål är att ta fram processer och metoder för att synliggöra individens kompetens i relation till specifika arbetsuppgifter och därmed öka möjligheterna till arbete.

I projektet ingår aktörer från Sverige, Danmark och Norge. Övriga aktörer från Västra Götalandsregionen är Strömstads kommun och Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborg).

Projektet kommer att ta fram en gemensam grund för dokumentation av reell kompetens. Tanken är att det ska kunna resultera i ett generellt kompetensintyg som ska vara gångbart i de tre länderna och därmed öka förutsättningarna för en gränsöverskridande arbetsmarknad. En gemensam modell för kompetensutveckling för de aktörer som kommer att arbeta med synliggörande och dokumentation kommer också att tas fram.

Projektet pågår från 2016-2018.

Läs mer om Validering Väst här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Yggdrasil är ett EU-finansierat projekt inom ramen för Interreg, Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Kontaktperson på GR

Anne Sandstedt
0768-98 66 33

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund