GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Språkvän finns i flertalet kommuner i Göteborgsregionen. Genom oss träffas gamla och nya invånare med syftet att öka språkkunskaper och bidra till integration.

Att träffas socialt och ha roligt tillsammans är en bra början på hur vi genom gemensamma möten bygger gemenskap - samtidigt som vi bryter utanförskap.

Ta chansen och möt nya vänner - bli eller få en Språkvän!

Språkvän drivs och finns i flertalet kommuner runt om i landet. På denna webbplats finns information som berör kommunerna i Göteborgsregionen. Länkar till respektive kommuns webbplats finns längre ner på sidan.


Bli eller få en Språkvän

Genom att bli en Språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Att få en Språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kun­skapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket.

 

Kontakta oss

Språkvän i din kommun

När du bestämt dig för att bli eller få en Språkvän anmäler du dig via din egna kommuns webbplats.


Film

Språkvän på arbetstid

Är din arbetsplats intresserad av att vara Språkvänner på arbetstid?Inspireras av Göteborgregionens kommunalförbund, GR, som låtit anställda möta nyanlända på arbetstid. Initativet har varit mycket uppskattat av arbetsplatsens deltagare som tycker att de fått nya perspektiv på sitt eget liv.

Regionalt nätverk

GR:s 13 medlemskommuner har bestämt att ett nätverk för Språkvän ska etableras och att GR ska vara en plattform för det kommungemensamma arbetet.

För dig som arbetar med Språkvän i Göteborgsregionen

Logga in för att komma åt Språkväns regionala informationsmaterial.

Språkvän nationellt

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund