GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Funderar du på din framtida karriär?

Inom Göteborgsregionen behövs kvalificerade medarbetare inom alla kommunala verksamhetsområden. Vi ser positivt på att ta emot praktikanter och examensarbetare. Nedan finns kontaktuppgifter till personer i respektive kommun i GR, som kan lotsa vidare för frågor kring praktik, examensjobb med mera.

Kontaktuppgifter

GR:s trainee-program

Göteborgsregionen driver också ett trainee-program — ett utvecklingsprogram för akademiker som vill göra karriär inom kommunen.

Kontaktperson på GR

Björn Wallermark
031-335 53 64

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund