GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kompetensplattform Västra Götaland

Arbetsmarknaden i Västra Götaland befinner sig i en stor omställning då antalet pensionsavgångar är större än antalet inträdare. Samtidigt som arbetslösheten fortsätter vara hög uppger allt fler och fler företag att de har svårt att finna rätt kompetens och över var femte rekryteringstillfälle misslyckas. Slutsatsen är att det finns en strukturell matchningsproblematik mellan utbudet av utbildning och arbetsmarknadens kompetensbehov. Något som behöver ändras om Västra Götaland ska kunna fortsätta utvecklas som region.

För att invånarna i Västra Götaland ska kunna utvecklas och må bra måste det finnas möjlighet att utbilda, vidareutbilda och omskola sig. Därför har Västra Götalandsregionen i nära samverkan med de fyra kommunalförbunden etablerat Kompetensplattform Västra Götaland, som verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara.

  1. Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR

Ulrica Furby
031-335 50 25
0766-45 33 13

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund