GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hikikomori

Validering Väst är en samverkande part i projekt Hikikomori där syftet är att genom ett tvärsektoriellt arbetssätt mellan sektorer bidra till att minska antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar. Hikikomori är japanska och betyder ”att dra sig undan/den som drar sig undan”.

Ungdomar mellan 15 och 24 år som är folkbokförda i en av stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo, Lundby, Norra Hisingen eller Västra Göteborg och som passar in i ett eller flera av dessa alternativ kan delta i projektet:

  • Har hög ogiltig frånvaro i årskurs 9 på pilotskolorna
  • Har hoppat av gymnasiet
  • Är arbetslös och i behov av en meningsfull sysselsättning, och är utan annan stödinsats från myndighet vid projektets start

Projektet har två tvärprofessionella team. I varje team finns socionomer, pedagog, fritidsledare och rekryterare som samarbetar tätt med personal på Arbetsförmedlingen och med stöd från Validering Väst. Med gemensam kompetens, samarbete med arbetsplatser och utveckling av metoder kring icke formellt lärande kommer nya arbetssätt att prövas. 

Hikikomori är ett arbetsmarknadsprojekt i Göteborgs Stad som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Arbetsförmedlingen Frölunda, Arbetsförmedlingen Hisingen och Validering Väst (Västra Götalandsregionen).

Projektet pågår från september 2015 till och med augusti 2018.

Läs mer om Validering Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster här.

Kontaktperson på GR

Björn Hellsten
031-335 53 01

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund