GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Arbetslöshetsstatistik

En gång i månaden presenterar Arbetsförmedlingen ny statistik om hur arbetslösheten ser ut i landet i grupperna 16–64 år och 18–24 år.

Statistiken avser arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Här hittar du statistik för GR-kommunerna.

Vill du prenumerera på arbetslöshetsstatistiken?

Kontaktperson på GR

ulrica.furby@grkom.se

Ulrica Furby
031-335 50 25
0766-45 33 13

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund