GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

ARBETSMARKNAD


Det här gör vi

Inom arbetsmarknadsområdet arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

Aktuellt arbete

Vi följer arbetsmarknadens utveckling, arbetar med nyanlända flyktingars etablering, validering och kommunernas roll som arbetsgivare.

Publikationer

Här hittar du rapporter, 
konferensdokumentationer, studiematerial, öppna jämförelser och andra publikationer.

NYHETER

Validering Väst är en stödstruktur för validering. Validering är en effektiv metod där individens kompetens utforskas , identifieras och utvärderas.

FoU-plattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet

FoU i Väst har med stöd av de kommunala arbetsmarknadsenheterna i uppdrag att bygga upp en kunskapsplattform.

Kurs & konferens

GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Styrning, nätverk och medarbetare

Styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för GR:s arbete inom områdena arbetsmarknadens utmaningar, nyanlända vuxnas etablering i arbetslivet och samhället samt kommunen som arbetsgivare.

GR är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan.

  1. Nätverket för personalchefer
  2. Nätverket för arbetsmarknadschefer
  3. Kommungemensam plattform för nyanlända
  4. Nätverket flyktingguide/språkvän

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på GR Välfärd:

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund