GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL VÄLFÄRD 

 

NYHETER

Prenumerera och följ

Via nyhetsbrev, prenumerationer och sociala medier kan du följa oss och snabbt få del av nyheter inom våra verksamheter.

  1. Läs mer

Kurs & konferens

GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

FoU i Väst/GR jobbar med forskning, utveckling och kunskapsspridning.

Styrgrupper, nätverk och medarbetare

GR Arbetsmarknad och social välfärd är en kompetensresurs inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet till nytta för och på uppdrag av medlemskommunerna.

Styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för GR Välfärds arbete.

GR är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan. Inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet finns det flera nätverk och samrådsgrupper som träffas regelbundet.

Här hittar du en förteckning över alla medarbetare på GR Arbetsmarknad och social välfärd:

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund