Projekt IT-Piloterna och IT-Lyftet

Från februari 2012 till och med april 2014 drev GR de båda projekten IT-Piloterna och IT-Lyftet. De finansierades med medel från Europeiska Socialfonden.

I projektet deltog Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Majorna-Linné i Göteborgs stad och Partille.

Syftet med IT-Piloterna och IT-Lyftet

  • IT-Piloternas syfte var att tillvarata arbetslösa ungdomars teknikkunskaper i äldreomsorgen. Ungdomarna fick arbetslivserfarenhet genom praktik i äldreomsorgen och en inblick i hur det är att arbeta inom området när de använde tekniken tillsammans med de äldre.
  • IT-Lyftets syfte var att kompetenshöja äldreomsorgens personal i IT och ny tek­nik för att kunna utveckla och förändra arbetsinnehåll och arbetssätt. Projektet ville även öka arbetslösa ungdomars intresse för att arbeta inom äldreomsor­gen.

I de båda projekten framhölls de många möjligheter som finns med ny teknik, och dess betydelse för förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för både personal och äldre.

Resultat av projekten

  • 80 arbetslösa ungdomar i IT-Piloterna fick möjlighet att gå en introduktionsutbildning till äldreomsorgen och IT/teknik inom äldreomsorgen samt erbjöds praktikplats inom sin hemskommuns äldreomsorg för att ytterligare kompetensutveckla sig i området. Alla ungdomar erbjöds även stöd i fortsatt arbetssökande av kommunernas arbetsmarknadsenheter.
  • 31 av dessa ungdomar erbjöds minst tre månaders projektanställning i IT-Lyftet där de fortsatt kompetensutvecklade äldreomsorgens personal i området IT och teknik.
  • IT-Lyftet genomförde 53 lokala kurser till äldreomsorgens personal i kommunerna, en spetskompetensutbildning om IT och teknik inom äldreomsorgen samt fem regionala konferenser. Totalt deltog nästan 500 personal i projektets insatser.
  • Hösten 2013 genomförde IT-Lyftet en studieresa till Birmingham ett transnationellt utbyte, dvs en studieresa till att annat land, då ett tiotal personer från projektet åkte på en utbytesresa till Birmingham, England.

Mer information om projekten

I filmen nedan presenterar projektledare Sandra Goll-Rasmussen Nielsen vad projekten handlade om.


Bildspel om ungdomarnas upplevelser

Bildspel och musik av Martin Berg

Bildspel 1

Bildspel 2

Bildspel 3

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Ulrica Furby
Gruppchef, arbetsmarknad
031-335 50 25
0766-45 33 13

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund